ISO-certifikat

Vår certifiering är din trygghet…

Vårt kvalitetssystemet är certifierat enligt SS EN ISO 9001:2008 och innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt SS EN ISO 14001:2004.

ISO 14001iso 9001